Data Science

КАКВО Е DATA SCIENCE? Науката за данните е интердисциплинарна област, която използва научни методи, процеси, алгоритми и системи за извличане на знания, статистика, прогнози и друга информация  от многоструктурни и неструктурирани данни.