МЕТОДИ

Кои методи се използват в тази област?

saas & paas

Кои са водещите доставчици на услуги?

ОБУЧЕНИЯ

Как да навлезете в тази област и как да се реализирате?

СОФТУЕР

Кои програмни езици и приложения се използват?

За проекта
SCI.BG е научноизследователски проект създаден от г-н Андреа Пандулис, кандидат докторант към УниБИТ.
Целта на проекта е да бъде изграден технологичн хъб за обучения, изследвания, развитие и прилагане на Науката за данните – Data science и свързаните с нея модели и решения. 

Науката за данните е интердисциплинарна област, която използва научни методи, процеси, алгоритми и системи за извличане на знания и прозрения от много структурни и неструктурирани данни.

Нашата мисия 

Технологичния хъб е създаден с мисията да популяризира Data science и развива дейности като:

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Провеждане на изследвания и експериментни за научни цели и бизнес потребности.

АНАЛИЗИ

Извършване на системни и изследователски обработки на данни и аналитични процеси.

МАШИННО ОБУЧНИЕ

Разработка и тестване на алгоритми за автоматизация и оптимизация на работни процеси. 

КОНСУЛТИНГ

Развитие на проекти  и подпомагане  на екипи за създаване на иновативни решения и процеси. 

ИНФОРМИРАНЕ

Популяризиране на областта и развитие на  професионална мрежа от учени и професионалисти.

ПУБЛИКАЦИИ

Подкрепа за учени и докторанти в процеса по реализация на изследвания и техните публикации. 

Добри практики

Хронология на успеха

Как е започнало всичко в тази област? Кои са пионерите и какво са създали те, за да променят до неознаваемост света на науката за данните. От значение ли е техния и Вашия принос в тази област? Как отворената наука ще повлияе на развитието на света? Включи се в създаването на научна хронология, добави своя принос или гениално откритие. 

Дигитална трансформация 4.0


  • Телефон: +359 885 526 234
  • Имейл: research@sci.bg
  • Адрес: София, България
Последвайте ни в социалните мрежи: