Python

Python е най-широко използваният език за програмиране в науката за данните в света. Това е език с отворен код, лесен за използване, който съществува от 1991 г.

JavaScript

Този универсален език е способен да обработва много задачи едновременно. Днес са налични стотици библиотеки, които покриват всякакъв вид проблеми чрез Java. 

Scala

Ефективен обектно-ориентиран език за обработка на данни и функционално програмиране, както и за едновременна и синхронизирана обработка. 

R

Езикът с отворен код обикновено използван за статистически изчисления и графики. R разполага множество полезни библиотеки за наука за данните.

SQL

Въпреки че не се използва изключително за операции по наука за данните, работата с SQL е полезна за извличане на различни видове информация от бази данни. 

JULIA

Е език за програмиране на науката за данните, който е разработен специално за числен анализ и високопроизводителна научна работа.