SAP Analytics Cloud

Решението SAP Analytics Cloud комбинира BI, разширени и прогнозни анализи и възможности за планиране в една облачна среда. Като аналитичен слой на платформата за бизнес технологии на SAP, той поддържа усъвършенстван анализ за цялото предприятие.

Azure Analysis Services

Решенията за бизнес разузнаване (BI) от Microsoft помагат на всяка организация да трансформира данните в интелигентни, лесни за разбиране визуализации, които са необходими  навсякъде, където се вземат решения.

Qlik Data Analytics

Чрез услугите на Qlik може да превърнете суровите данни в забележителни резултати с решенията за интегриране и анализ на данни от много облаци от край до край. По този начин е възможно да запълните пропуските между данни, статистика и действия.

IBM Watson Studio

Помага на предприятията да мащабират data science  операции през целия жизнен цикъл – опростявайки процеса на експериментиране и внедряване, ускорявайки проучването и подготовката на данни, както и разработването и обучението на модели.

MATLAB

Е инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани с ежедневните производствени дейности. Предтсавлява инструмент за програмиране, моделиране и симулация, който помага за критични анализи на ключовите фактори, които влияят на производството.

alteryx

Предоставя на анализаторите уникалната способност лесно да подготвят, смесват и анализират всичките им данни, като използват повтарящ се работен процес, след което внедряват и споделят анализи в мащаб за по-задълбочена информация за часове, а не за седмици

RapidMiner

Е базирана на изкуствен интелект платформа за data science. Създадена  за екипи за анализ, платформата обединява целия жизнен цикъл на науката за данни от подготовка на данни до машинно обучение и внедряване модели за прогнозиране.

Dataiku DSS

Предоставя обща основа за експерти и изследователи на данни, хранилище на най-добрите практики, преки пътища до машинно обучение и внедряване / управление на AI и централизирана, контролирана среда,

SAS Enterprise Miner

Е софтуер, който подпомага по-доброто вземане на решения, той рационализира процеса на извличане на данни за бързо разработване на модели, разбиране на ключови взаимоотношения и намиране на най-важните модели.