Настоящата статия разглежда проблемите, свързани с подпомагане вземането на математически обосновани решения. От една страна това е свързано с дигитализацията и от друга с наличието на множество продукти със сходни параметри.
The digital transformation requires not only involving contemporary information technologies but also a business model that is capable to cope with specific challenges. These models should be integrated properly in a decision support system closely related to the business activities of the company.